Google SEO

Crawl Budget cho Googlebot là gì

Gần đây, chúng ta có nghe nói đến định nghĩa “Crawl Budget”, tuy nhiên chúng ta không có một thuật ngữ duy nhất có thể mô tả được mọi thứ về “Crawl Budget” từ phía bên ngoài. Bài viết này sẽ làm rõ về thuật ngữ này và ý nghĩa của nó đến Googlebot. Đầu tiên, chúng tôi xin nhấn mạnh rằng “Crawl Budget” – theo như mô tả dưới đây – không phải là thứ gì đó mà các…

0
Read More
thenaolawebsitechuanseo

Như thế nào gọi là một website chuẩn SEO

Một website được gọi là chuẩn SEO phải đáp ứng được 2 khía cạnh chính là: đánh giá của các công cụ tìm kiếm đối với toàn bộ cấu trúc website và kỷ thuật thiết kế mà mỗi đơn vị thiết kế website áp dụng. Sau đây Waytech chia sẻ với mọi người 25 yếu tố cơ bản cấu thành nên một website chuẩn SEO: Tên miền và hosting: Mua tên miền có liên quan đến lĩnh vực bạn muốn thiết kế…

0
Read More
Thông tin liên hệ
Nội dung được bảo vệDCMA

Allegiant is a business WordPress theme geared towards online businesses and agencies.

This theme is focused towards providing a complete showcase of your portfolio, sporting a full-page design that will surely wow your visitors.