Đại diện youtube việt nam trả lời, sẽ xử lý mạnh tay các video bạo lực, sexy có gắn mác cho trẻ em