Dự kiến: iPhone 8 sẽ có “khu vực chức năng” để thay thế nút home