Penguin chỉ là một trong hơn 200 tín hiệu theo dõi spam của Google

Những thuật toán của Google dựa trên hơn 200 tín hiệu đơn nhất hay còn gọi là các đầu mối làm ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng các kết quả trên trang tìm kiếm. Những tín hiệu này bao gồm những từ đặc trưng xuất hiện trên các website, sự mới mẻ của nội dung, vùng địa lý của bạn và PagaRank. Một trong những tín hiệu đặc trưng của những thuật toán này được gọi là Penguin, hoạt động lần đầu vào năm 2012 và đến hôm nay đã có một bản cập nhật cho nó.

Penguin hiện là một phần của thuật toán cốt lõi của Google

Penguin hiện là một phần của thuật toán cốt lõi của Google

2 cập nhật quan trọng cho thuật toán Penguin

Sau một giai đoạn phát triển và thử nghiệm, Google hiện đã tung ra một bản cập nhật cho thuật toán Penguin trên tất cả ngôn ngữ. Sau đây là những thay đổi chính mà bạn có thể thấy, cũng chính là những yêu cầu hàng đầu của các quản trị viên website gửi đến Google:

  • Penguin hiện đã hoạt động theo thời gian thực. Về phương diện lịch sử, danh sách của những trang bị ảnh hưởng bởi Penguin được nạp lại định kỳ ở cùng thời điểm. Có một lần, một quản trị viên website cải thiện trang web và sự hiện diện trên internet của họ một cách đáng kể. Nhiều thuật toán của Google đã đưa điều đó vào diện xem xét rất nhanh chóng, nhưng một số thuật toán khác, như Penguin, cần phải được nạp lại. Với sự thay đổi này, dữ liệu của Penguin được nạp lại theo thời gian thực, vì vậy những thay đổi sẽ được nhìn thấy nhanh hơn nhiều, tiêu biểu là có tác dụng ngay sau khi chúng ta recrawl và reindex một trang.
  • Penguin hiện đã chi tiết hơn. Penguin hiện đã làm giảm giá trị các spam bằng cách điều chỉnh thứ hạng dựa trên các tín hiệu spam, chứ không phải là thứ hạng của toàn bộ website. Điều đó có nghĩa là những trang nào trên website của bạn có tín hiệu spam theo bọ lọc của Penguin thì mới bị đánh giá thấp, không ảnh hưởng đến phần còn lại của website.

Các trang web đã thay đổi đáng kể trong những năm qua, các quản trị viên website nên được tự do để tập trung vào việc tạo ra những điều tuyệt vời, những website hấp dẫn. Một điều quan trọng là các bản cập nhật như Penguin chỉ là một trong hơn 200 tín hiệu Google sử dụng để xác định thứ hạng của các website.

Nguồn: Google Webmaster Central Blog.
Dịch bởi Lâm Mã Trắc