Phiên bản mới nhất của iOS giải quyết lỗi bất ngờ tắt màn hình của iPhone 6 và 6s.