Thiết kế theo thuật toán Driven – Ý tưởng thay thế nhà thiết kế.