Wordpress Design

Bài 3 – Thiết kế phần Header của website

Sau khi hoàn thiện được bước tổ chức dữ liệu, chúng ta tiến hành code các thành phần Header của website. Mục lục Lên bố cục bằng HTML và đổ dữ liệu bằng PHP cho Header. Định dạng CSS cho màn hình Mobile. Định dạng CSS cho các màn hình lớn hơn. Kiến thức yêu cầu: – HTML, CSS, JS, PHP căn bản. – Kiến thức Bootstrap căn bản. – Chuẩn viết code của WordPress (xem ở đây). – Cách…

0
Read More

Bài 2 – Phân tích bố trí dữ liệu

Bài học này sẽ giúp học viên biết cách phân tích các dữ liệu nào cần thiết để xây dựng website theo mẫu thiết kế, cách bố trí dữ liệu đó trong WordPress như thế nào để thuận tiện quản lý và truy xuất. Mục lục Phân tích mẫu giao diện theo thiết kế cho trước. Tổ chức dữ liệu lên WordPress. Kiến thức yêu cầu: – Cách sử dụng Admin của WordPress và một số plugin. – Cách sử…

0
Read More
Thông tin liên hệ
Nội dung được bảo vệDCMA

Allegiant is a business WordPress theme geared towards online businesses and agencies.

This theme is focused towards providing a complete showcase of your portfolio, sporting a full-page design that will surely wow your visitors.